NSU splits with Sam Houston St

NSU splits with Sam Houston St