Benton advances to the State Title, Lakeside falls to Welsh in the Semis

Benton advances to the State Title, Lakeside falls to Welsh in the Semis