Adria Goins takes home Pink Mirrorball

Adria Goins takes home Pink Mirrorball