Virtual tour sparks debate on when Elio Motors will start production

Virtual tour sparks debate on when Elio Motors will start production